Hrad Angerbach

Hrad Angerbach

Hrad Angerbach byl raně gotický hrad jenž stával na ostrohu nad soutokem Hrádeckého potoka a řekou Javornice mezi obcemi Kožlany, Břežany a Čistá, asi jeden kilometr severovýchodně od centra Kožlan v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji.

Historie

Hrad Angerbach vznikl na královském zboží příslušejícímu ke hradu Týřovu v polovině třináctého století a zanikl zřejmě už v první polovině čtrnáctého století. Hrad míval v době své existence jak loveckou tak správní funkci.
 

Hrad Angerbach
První příkop hradu Angerbach

Popis

Jde o nevýraznou zříceninu hradu, z níž se dochovaly zejména příkopy s valy a je patrná také vyzdívka bývalé zemnice v přední části hradu. Jednalo se o raně gotický hrad přechodného typu. Hrad byl nevelký, byl bez věže a byl složený ze dvou částí. První část byla obdélná, přístupná přes příkop a val. Zde byla archeologickým výzkumem odkryta velká zemnice, jenž byla zasekána do skalnatého podloží a byla obezděna na sucho kladenou zídkou. Zadní hrad za příkopem obtáčelavalová konstrukce s čelní kamennou plentou. Na nejlépe chráněném místě uzavíral dispoziciobdélný hrázděný objekt, jehož zadní stěna byla zapuštěna do valu.

Přístupnost

Zbytky hradu jsou volně přístupné. Nejbližší autobusovou zastávkou je zastávka „Břežany, rozcestí“, případně pak autobusová zastávka „Kožlany, u školy“ v centru obce Kožlany. Nejbližší vlakovou zastávkou je zastávka Strachovice, ze které se ke zřícenině hradu Angerbach dostaneme po 3,7 km nejdříve po modré značce na rozcestí „Strachovice u železniční stanice“ a z něj pak po červené značce.

Mapa

Mapa ČR s vyznačením polohy hradu Angerbach. Zdroj:“Mapy.cz“.

 
Mapa okolí hradu Angerbach. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto1: Hrad Angerbach, zbytky zemnice, autor: Petr Kinšt, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0
Foto2: Hrad Angerbach, první příkop, autor: Petr Kinšt, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0