Zámek Běhařov

Zámek Běhařov

Zámek Běhařov najdeme v obci Běhařov v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Běhařov leží 4 km západně od Janovic nad Úhlavou a 11 km jihozápadně od centra města Klatovy.

Historie

Původně šlo o gotickou tvrz ze čtrnáctého století, první písemná zmínka o tvrzi je z roku 1352, kdy ji vlastnili vladykové z Běhařova. Tvrz byla renesančně přestavěna v šestnáctém století za Freumutů ze Stropčic. V první polovině osmnáctého století byla přestavěna na barokní zámek rodem Hubatiů z Kotnova, kteří zámek získali v roce 1738. Po první světové válce zámek jako součást panského dvora vyvlastnil Československý stát v rámci pozemkové reformy a od něj jej pak v roce 1922 koupil malíř Alois Kalvoda, který zde pořádal letní malířskou školu. Za jeho působení dostal zámek nynější podobu, a to v letech 1923 až 1927. Po smrti Aloise Kalvody zámek koupila Okresní nemocenská pojišťovna v Plzni a ta zde zřídila léčebnu pro mládež s onemocněním TBC. Od roku 1939 byla na zámku ozdravovna pro německé děti a v roce 1941 byl zámek jedním z míst programu „Lebensborn“ (Pramen života), který měl sloužit k plození čistě árijských dětí zplozených mezi vybranými mladými Němkami a vybranými příslušníky SS. Od roku 1855 patřil zámek OÚNZ klatovy a byl využíván jako léčebný ústav. V posledních letech prošel zámek, který je opět v soukromém vlastnictví, rozsáhlou rekonstrukcí.

Popis

Budova zámku Běhařov, která stojí v mírném svahu má obdélný půdorys a trojitou mansardovou střechu, ze které vybíhá věžička s cibulovou střechou. Hlavní zámeckou budovu obklopuje ze všech stran park, který je po celém obvodě ohraničený plnou kamennou zdí. Hlavní vstupní brána je situována v severní části ohradní zdi. V parku je několik soch, jejimiž autory jsou sochaři Štursa, Drahoňovský a František Úprka.
 

Zámek Běhařov, okres Klatovy
Zámek ěhařov

Jak se tam dostat

Bejbližší autobusovou zastávkou je zastávka „Běhařov“ v centru obce, jen sto metrů od zámku Běhařov. Nejbližší vlakovou zastávkou je zastávka v sousedních Pocínovicích, ze které k zámku Běhřov dojdeme po cca dva půl kilometrech.

Přístupnost

Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Mapa

Mapa ČR s vyznačením polohy Zámu běhařov. Zdroj:“Mapy.cz“.

 
Mapa okolí zámku Běhařov. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto1: Zámek Běhařov, autor: Krabat77, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0
Foto1: Zámek Běhařov, autor: Juandev, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0