Hrad Starý Rybník

Hrad Starý Rybník

Zříceninu hradu Starý Rybník najdeme ve stejnojmenné vesnici, která je nyní místní částí města Skalná v okrese Cheb v Karlovarském kraji. Hrad leží na skalnatém návrší mezi dvěma rybníky, (jsou jimi Čistý rybník a Nový rybník) na jihovýchodním okraji vesnice, jen čtyři kilometry severně od centra města Františkovy Lázně a necelé dva kilometry od česko-německé hranice.

Přístup

Poblíž hradu Starý Rybník prochází zelená turistická značka. Nejbližšími vlakovými zastávkami jsou železniční stanice Skalná, která je vzdálená 1,8 km a železniční stanice Vojtanov, která je vzdálená 2,4 km od zříceniny hradu.

Popis

Typologicky jde o přechod mezi tvrzí a hradem. Vstup do hradu byl od severu přes příkop. Na konci hradního jádra stál palác se dvěmi nárožními věžemi. Do dnešní doby se zachovaly vysoké zbytky obvodových zdí paláce a severní věže, hradební zdi a sklepy jižní budovy. Na okraji hospodářského dvora byl v letech 1823 až 1826 postaven empírový zámek. Součástí hradního areálu je také budova zámku, most, špýchar, kaplička v ohradní zdi zámku a hospodářské budovy.

Historie

Hrad Starý Rybník byl postaven zřejmě okolo roku 1300 a byl v držení různých německých rodů. První písemná zmínka o hradu je z roku 1364, kdy jej vlastnil Jan Rabe z Mechelsgrünu. Hrad byl asi v polovině patnáctého století pozdně goticky přestavěn. K dalším, tentokrát renesančním úpravám, došlo v šestnáctém století. Hrad zpustl po požáru v roce 1792, kdy přestal být využíván.

Mapy
Mapa ČR s vyznačením polohy hradu Starý Rybník. Zdroj:“Mapy.cz“.

 

Turistická mapa okolí hradu Starý Rybník. Zdroj:“Mapy.cz“.