Hrad Strálek

Hrad Strálek

Hrad Strálek (někdy Štrálek) byl hrad jehož zbytky najdeme na malém skalním ostrohu nad Stráleckým potokem na úbočí vrchu Strálek, necelé 3 km jižně od centra Rýmařova, v katastru obce Jiříkov, mezi vesnicemi Skály a Ondřejov v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji.
Hrad Strálek byl dvoudílným hradem, rozděleným až dvacet sedm metrů širokým do skály vylámaným příkopem. Strálek byl hradem poměrně velkým, zaujímal přibližně prostor o délce 70 metrů a šířce 25 metrů. V čele jádra hradu stál na plošině o rozměrech 24,5 metru na 26 metrů kamenný palác s nádvořím. Existuje domněnka, že hrad nebyl nikdy zcela dostavěn.

Historie

Hrad vystavěli zřejmě v druhé polovině třináctého století příslušníci rodu Benešoviců. Možná tím byl i Beneš, který se psal již roku 1282 jako Beneš ze Stralku. Roku 1394 Benešův syn Zbyněk prodal vesnice, které patřily k hradu a odstěhoval se, hrad přešel do držení pánů z Valečova, avšak bez hospodářského zázemí, což vedlo k brzkému prodeji hradu v roce 1352 Karlovi IV. a markraběti Janu Jindřichovi. Uvádí se, že noví kupci hrad koupili zřejmě v očekávání možné těžby stříbra v okolí, což se nenaplnilo a hrad začal chátrat. Podle archeologických nálezů se soudí, že hrad zanikl po požáru. Jako možná doba zániku se uvádí doba Moravských markraběcích válek na přelomu čtrnáctého a patnáctého století, ačkoli hrad v té době už zřejmě nebyl trvale obýván. Někde se naopak uvádí že hrad Strálek byl roku 1320 dobyt a částečné vypálen při tažení biskupa Konráda a v polovině čtrnáctého století byl již úplně opuštěn.

K úplné zkáze hradu Strálek, respektive v té době již po staletí zříceniny hradu Strálek, přispělo rozhodnutí Řádu německých rytířů (v té době majitelům panství, ke kterému patřily zbytky hradu Strálek) v roce 1765 dovolit občanům Rýmařova, kterým v tomto roce vyhořel, použít kámen z budov hradu a hradeb na opravu požárem zničeného města.

Jak se tam dostat

Úbočí vrchu Strálek, Rýmařov, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj
GPS: 49°54’30.444″N, 17°15’18.661″E

Autem

Nejbližším parkovištěm je parkoviště v Hornoměstské zatáčce (49°55’26.463″N, 17°14’34.258″E) na silnici číslo 370 mezi Horním Městem a Rýmařovem. Od parkoviště půjdeme nejdříve po místní modře značené stezce (Vychodilova stezka) a z ní pak sejdeme na červeně značenou turistickou značku, která nás svou odbočkou dovede až ke hradu Strálek.

Vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Rýmařov, ležící na železniční trati číslo 311 Valšov – Rýmařov. Ze železniční stanice Rýmařov to je na hrad asi 4,2 km, což znamená asi hodinu a čtvrt chůze. Nejdříve půjdeme z vlakového nádraží po zelené značce do centra Rýmařova a odtud pak po červené značce k rozcestí „Pod Strálkem“, odkud nás dovede odbočka červené značky až ke hradu Strálek.

Busem

Asi nejbližší autobusovou zastávkou je Autobusové nádraží v Rýmařově, odkud půjdeme po zelené značce do centra Rýmařova a odtud pak po červené značce k rozcestí „Pod Strálkem“, odkud nás dovede odbočka červené značky až ke hradu Strálek. ujdeme asi 3,4 km a cesta trvá přibližně hodinu.

Další možností je vystoupit na zastávce „Horní Město, Skály, restaurace“, odkud dojdeme po zelené značce po silnici 370 k Hornoměstské zatáčce (49°55’26.463″N, 17°14’34.258″E) na silnici číslo 370 mezi Horním Městem a Rýmařovem. Od zatáčky půjdeme vpravo po místní modře značené stezce (Vychodilova stezka) a z ní pak sejdeme na červeně značenou turistickou značku, která nás svou odbočkou dovede až ke hradu Strálek.

Přístupnost
Otevírací doba

Zřícenina hradu Strálek je přístupná volně po celý rok.

Co uvidíme

Na místě hradu Strálek můžeme vidět terénní zbytky hradu, valy a příkopy.

Vstupné

Vstupné se neplatí, zřícenina hradu Strálek je volně přístupná.

Mapa
Mapa ČR s vyznačením polohy hradu Strálek. Zdroj:“Mapy.cz“.

 

Turistická mapa okolí hradu Strálek. Zdroj:“Mapy.cz“.